แผนที่อำเภอลำสนธิ
 
 

 

ข้อมูลทั่วไป

พื้นที่ทั้งหมดของอำเภอลำสนธิ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ก่อตั้งโดยแยก 6 ตำบล ออกจากอำเภอชัยบาดาล เนื่องจากพื้นที่ของอำเภอชัยบาดาลเดิมนั้นกว้างขวางมาก ทำให้ทางราชการดูแลได้ไม่ทั่วถึง

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อำเภอลำสนธิแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ลำสนธิ (Lam Sonthi) 6 หมู่บ้าน
2. ซับสมบูรณ์ (Sap Sombun) 7 หมู่บ้าน
3. หนองรี (Nong Ri) 13 หมู่บ้าน
4. กุดตาเพชร (Kut Ta Phet) 12 หมู่บ้าน
5. เขารวก (Khao Ruak) 6 หมู่บ้าน
6. เขาน้อย (Khao Noi) 5 หมู่บ้าน

 
     

ป่าซับลังกา
 
               เดิมเป็นเนื้อที่ป่าตอนบนของ ป่าสงวนแห่งชาติป่าซับลังกา ซึ่งประกาศเป็นป่าสงวนเมื่อปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี 2527-252 จังหวัดลพบุรีร่วมกับกรมป่าไม้เห็นควรอนุรักษ์ป่าผืนนี้ซึ่งเป็นป่าแหล่งสุด ท้ายของจังหวัด และเป็นต้นน้ำลำสนธิไว้ในรูปของป่าถาวร โดยอพยพราษฎรที่บุกรุกเข้าไปอยู่ก่อนออกมาอยู่ในที่จัดให้ไว้ในรูปโครงการ หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา ซึ่งอยู่ใต้หมู่บ้านวังเชื่อม ส่วนที่อยู่เหนือห้วยวังเชื่อมขึ้นไปได้ดำเนินการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าซับลังกา พร้อมกับทำการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ต้นน้ำในพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรม และได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเมื่อปี 2529 เนื้อที่ประมาณ 96,875 ไร่
       ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบด้วยเทือกเขายาวจากเหนือ มาใต้ขนาบไว้สองข้าง ตรงกลางเป็นที่ราบแคบโดยมีลำสนธิไหลผ่ากลางจากเหนือไปใต้ขนานกับเทือกเขา ทั้งสอง เทือกเขาทางทิศตะวันออก คือ เขาพังเหย ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อกับจังหวัดชัยภูมิ และเทือกเขาฝั่งทางด้านชัยภูมินั้นเปลี่ยนสภาพเป็นที่ราบสูงอีสาน ส่วนเทือกเขาทางตะวันตกนั้นประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนเป็นแนวเขตอยู่ติดกับ อำเภอวิเชียรบุรี และอำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขาที่สำคัญคือ เขาลวด ซึ่งเป็นแหล่งอาหารและที่หลับภัยของสัตว์ป่าเป็นอย่างดี เทือกเขาทั้งสองห่างกันเพียง 5-6 กม. เหมาะที่จะกั้นเป็นซาฟารีหรือสวนสัตว์เปิดขนาดใหญ่เนื้อที่กว่า 40,000 ไร่
 
 เขาพังเหยเป็นแนวเขตที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เป็นเขตกั้นระหว่างภาคอิสานและภาคกลาง
 
 
ปรางค์นางผมหอม
 
   ปรางค์นางผมหอม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านหนองผักบุ้ง ต.หนองรี อ.ลำสนธิ มีลักษณะเป็นปรางค์องค์เดี่ยวโดดๆ ก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่ไม่สอปูน ปัจจุบันยอดปรางค์หักหมด มีประตูเข้าตัวปรางค์ใต้กรอบประตูสร้างด้วยแท่นหิน ภายในตัวปรางค์เป็นห้องโถง รอบองค์ปรางค์มีก้อนหินใหญ่อยู่เกลื่นกลาด ห่างจากองค์ปรางค์ไม่มานักเป็นเนินดินมีซากอิฐอาจเป็นฐานวิหารผมหอม มีแม่น้ำมาบรรจบกัน 2 สาย คือ สายน้ำลำสนธิ กับ สายน้ำลำพญากลาง สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เดิมคงเป็นเมืองโบราณ ตำนานกล่าวว่า มีราชธิดาของเจ้าเมืองแห่งหนึ่งชื่อนางผมหอมมีความงามเป็นเลิศ ทุกครั้งที่นางสระสนานมักจะไปนั่งที่ก้อนหินก้อนหนึ่งแล้วสระผม บริเวณก้อนหินที่ตั้งอยู่เรียก ท่านางสระผม วันหนึ่งผมของนางลอยไปตามน้ำกษัตริย์อีกเมืองหนึ่งเก็บผมนางได้เกิดความหลงไหลเจ้าของผมจึงให้ทหารออกติดตามหาเจ้าของผมจนพบ กษัตริย์องค์นั้นจึงไปหานาง เมื่อพบกันเกิดความรักแต่นางมีคู่หมั่นแล้วและเป็นสหายของพระองค์ด้วยจึงเกิดการแย่งชิงกัน โดยการพนันตีคลีผู้ใดชนะจะได้นาง นางผมหอมเฝ้าดูการตีคลีด้วยความอึดอัดสุดท้ายผูกคอตาย สององค์ชายทราบเรื่องชวนกันกระโดดน้ำตายตามสถานที่แห่งนั้นได้ชื่อว่าปากชวน ส่วนนางผมหอมบรรจุไว้ในปรางค์
สถานีตำรวจภูธรลำสนธิ จังหวัดลพบุรี ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์ 036 - 633387 , 036 - 633389 โทรสาร 036 - 633389
จัดทำโดยข้าราชการตำรวจลำสนธิ จังหวัดลพบุรี